Η σωστότερη συντήρηση καυστήρα και λέβητα γίνεται αμέσως μετά την πάυση της χειμερινής περιόδου διότι η αιθάλη δεν έχει πετρώσει ακόμη στα τοιχώματα του λέβητα. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

1.Καθαρισμός λέβητα
2.Συντήρηση καυστήρα
3.Έκδοση φύλλου ελέγχου
Η συντήρηση του λεβητοστασίου πραγματοποιείται απο τεχνικούς με άδεια απο το υπουργείο βιομηχανίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να προγραμματίσουμε μαζί τη συντήρηση του καυστήρα σας.